MANIA
Крем ликер
од сувих шљива

У свакој капи ликера MANIA осетићете
дашак ветра, зрачак сунца који лагано
отвара латице шљивиног цвета и прах
треперавог полена.
Окусићете сласт зрелих плодова
у врелом летњем дану и мирис траве у
предвечерје.
Препорука за конзумирање:
Пијте затворених очију!

нето количина: 0,5l
алкохол: 25% v/v
Ликер добијен екстракцијом сувих шљива.

Производи и пуни:
СРПСКО ЗВОНО
Зоран Милнковић
Горња Буковица
Ваљево, Србија
Рок употребе: неограничен

Ликер од суве шљиве